A GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet, hivatalosan Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Unió adatvédelmi rendelete, amely az Európai Uniós lakosainak személyes adatait védi. Az Európai Parlament április 14-én fogadta el, kétéves türelmi időszak után 2018. május 25-én lépett érvénybe.


Adatkezelési tájékoztató

A Fejhallgató Szerviz (Latkóczy Dávid egyéni vállalkozó, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Fejhallgató Szerviz adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a fulparna.hu/adatvedelmi-tajekoztato címen. A Fejhallgató Szerviz fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A Fejhallgató Szerviz a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és ennek megfelelően megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Fejhallgató Szerviz az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Érvényeség kezdete: 2018.05.25.
Utolsó módosítás dátuma: 2019.01.29.


Adatkezelői adatok

Szolgáltatásaink üzletünkben személyesen tájékozódhat, vagy a honlapon keresztül küldött üzenetben, e-mailben és telefonon.

A Fejhallgató Szerviz minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal (név, telefonszám, email cím) együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Tulajdonos: Latkóczy Dávid, egyéni vállalkozó
Üzletünk, levelezési cím: 1082 Budapest, Üllői út 70.
Székhely: 1164 Budapest, Felsőmalom utca 12.
Adószám: 66303936-1-42
Nyilvántartási szám: 33636688
Bejegyző hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala
XVI. Kerületi Hivatala
Elérhetőség: +36 20 4924401
info@fulparna.hu

A kezelt személyes adatok köre

 • Munkalap kitöltése:
  Munkalap kitöltésekor meg kell adnia a teljes nevét és telefonszámát, áfás számla igénylése esetén a számlázási nevét és címét. A munkalap aláírásával kijelenti, hogy ismeri és elfogadja Általános Szerződési Feltételeinket és Adatvédelmi Szabályzatunkat.
 • Üzenetküldés a honlapon keresztül:
  Ha a honlapon keresztül szeretne üzenetet küldeni nekünk azt a fulparna.hu/kapcsolat oldalon egy űrlap kitöltésével teheti meg. Az űrlapon meg kell adnia a teljes nevét és telefonszámát.
 • E-mail értesítő:
  Ha egy adott termék éppen nem kapható az üzletben, de már rendeltünk belőle, akkor a termék oldalon a teljes neve és az email címe megadásával kérhet értesítőt, amikor a termék ismét kapható lesz. Amikor a termék megérkezik, és bevételezzük azt, az értesítő levelek automatikusan kiküldésre kerülnek, ezzel egy időben a megadott adatok törlődnek az adatbázisból.

 • HTTP-sütik:
  Honlapunk HTTP-sütiket avagy cookie-kat használ. Ezek feladata, hogy információkat gyűjtsenek a látogatókról és eszközeikről amelyek felhasználásra kerülhetnek. Ezáltal megkönnyítik a weboldal használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A Fejhallgató Szerviz tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Fejhallgató Szerviz részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.


HTTP-sütik, avagy cookie-k

Honlapunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett HTTP-sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 • A feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
 • Honlapunk alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják honlapunkat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon külső forrásból származó beágyazott tartalmakat lehetnek. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.


Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: naih.hu


Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Fejhallgató Szerviz a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.